XII Przegląd Twórczości Dziecięcej

21 czerwca 2016

XII Przegląd Twórczości Dziecięcej Wieku Przedszkolnego w Mieroszowie

15 czerwca 2016 roku w Mieroszowskim Centrum Kultury odbył się XII Przegląd Twórczości Dziecięcej Wieku Przedszkolnego, pod honorowym patronatem burmistrza Mieroszowa. Jest to coroczna impreza, organizowana przez Przedszkole Miejskie w Mieroszowie. Jej celem jest promowanie wartości wychowania przedszkolnego. W tańcach i piosenkach zaprezentowały się grupy przedszkolne z terenu gminy Mieroszów oraz czeskiego Viznova i Mezimesti. Dzieci zaskoczyły dorosłą widownię – rodziców, dziadków, przyjaciół, radnych Mieroszowa i gości z Czech – artystycznym poziomem wykonania.