XIV Gminny Sejmik Ekologiczny

19 maja 2016

11 maja 2016 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sokołowsku odbył  się  XIV Gminny Sejmik

Ekologiczny pod hasłem „Zostań przyjacielem Ziemi – chroń przyrodę – oszczędzaj energię, papier i wodę”.  Zaszczycili nas swoją obecnością:  Burmistrz Mieroszowa –           p. Marcin Raczyński, przewodnicząca Rady Miejskiej – p. Maria Chmielnicka, dyrektorzy placówek oświatowych, koordynatorzy z poszczególnych szkół oraz uczniowie z Mieroszowa i Kowalowej. Głównym celem Sejmiku było  przypomnienie społeczności zarówno uczniowskiej, jak i lokalnej, jak ważnym aspektem jest ochrona środowiska – ochrona naszej Matki Ziemi. Jako obywatele musimy mieć bowiem pełną świadomość, że mamy wpływ na jeden z najważniejszych problemów cywilizacyjnych współczesnego świata, czyli zmiany zachodzące w środowisku naturalnym. Dlatego chrońmy środowisko – działajmy energicznie, z zapałem w myśl zasady: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

Szkoła w Mieroszowie przygotowała  prezentację na temat ograniczenia zanieczyszczeń.

Szkoła w Kowalowej nagrała i zaprezentowała film pt. „Jak kupować mądrze?”

Nasza placówka przedstawiła prezentację pt. „Kilka mądrych rad na temat oszczędzania energii, papieru i wody”.

O oprawę artystyczną  zadbali uczniowie z naszej szkoły. Jasmina Koziatek, uczennica klasy IV,  opowiedziała o tym, co się stanie z nasza ukochaną Ziemią, gdy zapomnimy o jej potrzebach.

Uczniowie klasy II i III zaśpiewali piosenki: „Ekologiczny świat”, „Zostań przyjacielem Ziemi”, „Pstryk, pamiętaj” oraz „ Dbajmy o lasy”.

Laureaci konkursu literackiego zaprezentowali swoją twórczość.

Laureaci konkursów szkolnych: plastycznego, wiedzy, konkursu na wiersz lub opowiadanie oraz uczniowie , którzy przygotowali prezentacje, otrzymali nagrody. Szkoły i oddziały przedszkolne również zostały nagrodzone.

W holu szkoły odbyła się wystawa prac laureatów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim placówkom za ogromne zaangażowanie w szerzenie wiedzy i kultury ekologicznej oraz udział  w tak ważnym wydarzeniu.