Zachęcamy do składania ofert na rok 2021!!

23 grudnia 2020
 
Burmistrz Mieroszowa ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
✅wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
✅działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
✅w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz
✅działań na rzecz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i turystyki,
na rok 2021.
?Ogłoszenie wraz załącznikami dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie: www.bip.mieroszow.pl (w zakładce: organizacje pozarządowe – konkursy) oraz na www.mieroszow.pl
OFERTY MOŻNA SKŁADAĆ DO 12 STYCZNIA 2021r.
☎️w przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
74/3030065

Zobacz koniecznie

Strefa dla inwestora
Działki budowlane
Lokale mieszkalne i użytkowe
Przygotowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Mieroszów
Polsko-Czeska
Współpraca transgraniczna
Film promocyjny i prezentacja
Bike Arena
Parkowa Góra
Gmina Mieroszów
ZOO Farma

Kinoteatr Zdrowie
Reaktywacja