Zachęcamy mieszkańców do wymiany źródeł ciepła

18 lutego 2020

Szanowni Państwo,
Uchwałą RM Mieroszowa z dnia 30.01.2020 r., wprowadziliśmy dotację mającą na celu zachęcić mieszkańców do wymiany źródeł ciepła i zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości.
Celem utworzenia dotacji jest obniżenie zanieczyszczeń powietrza w Gminie Mieroszów. Głównym źródłem emisji szkodliwych substancji jest niepełny proces spalania złej jakości paliw oraz odpadów w kotłach i piecach małej mocy. Niezbędnym elementem w zwalczaniu szkodliwego zjawiska smogu jest wymiana źródeł ciepła z paliwa stałego na ekologiczne.
Chcąc zachęcić mieszkańców do zmiany sposobu ogrzewania Gmina będzie udzielać dofinansowania wspólnotom mieszkaniowym oraz osobom fizycznym realizującym inwestycje obejmujące trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:
• Ogrzewanie gazowe
• Ogrzewanie elektryczne
• Podłączenie nieruchomości do sieci gazowej
Dotacja może zostać udzielona wyłącznie na dofinansowanie tzw. kosztów koniecznych inwestycji, obejmujących:
• Zakup i montaż nowego źródła ogrzewania;
• Zakup, montaż i wymianę lub modernizację instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania;
• Pokrycie kosztów podłączenia do sieci gazowej w zakresie wykonania przyłącza gazowego do budynku.
Wysokość dotacji wynosi do 50% poniesionych kosztów brutto, nie więcej niż:
• 4.000,00 zł brutto w przypadku zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe lub elektryczne;
• 2.000,00 zł brutto w przypadku podłączenia nieruchomości do sieci gazowej.

Podstawą udzielenia dotacji będzie złożenie pisemnego wniosku wg obowiązującego wzoru.
Nabór wniosków będzie odbywał się od 1 sierpnia do 15 września danego roku.
Kontakt – REFERAT NIERUCHOMOŚCI Tel. 74/3030020