Zachęcamy przedsiębiorców z sektora ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI (PKD.C.10) do udziału w projekcie

13 listopada 2020

Zachęcamy mikro, małych i średnich przedsiębiorców z sektora ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI (PKD.C.10) z siedzibą na terenie całej Polski, do udziału w projekcie mającym na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii  w następujących obszarach tematycznych:

  • Dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP  w warunkach pandemii;
  • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii;
  • Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkującego w warunkach pandemii;
  • Magazynowanie i transport żywności w warunkach pandemii;
  • Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.[pdf-embedder url=”https://archiwum.mieroszow.pl/wp-content/uploads/Plakat-branża-żywnościowa.pdf”]