Zachęcamy wolontariuszy chcących udzielać pomocy osobom potrzebującym

26 marca 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, że Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło na Portalu Gov.pl narzędzie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych, które ułatwi zgłaszanie się wolontariuszy chcących udzielać pomocy osobom potrzebującym, znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji i nie mogącym we własnym zakresie poradzić sobie w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych. Osobom potrzebującym ułatwi zaś uzyskanie informacji o możliwości pomocy.
Szukasz pomocy? https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc
Chcesz pomóc? https://www.gov.pl/web/koronawirus/wolontariat
Ponadto informujemy, że dla osób poddanych kwarantannie, została uruchomiona Aplikacja kwarantanna domowa https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa.
Aplikacja ułatwi i usprawni przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywa osoba objęta kwarantanną, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwi też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie. Jedną z opcji, z jakiej będą mogli korzystać użytkownicy aplikacji, będzie możliwość kontaktu osób odbywających kwarantannę z Ośrodkami Pomocy Społecznej. W funkcji tej obywatel elektronicznie będzie mógł się zwrócić z prośbą o posiłek, podstawowe artykuły spożywcze, pomoc psychologiczną, kontakt ze strony pracownika ośrodka pomocy społecznej.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Marta Jaroszewska.
Burmistrz Andrzej Lipiński.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych?fbclid=IwAR0mrjjR73pYs9GFX37Lf-6I6PdxrX0yR5eTK8nvqLUa3MACvbvEmu13M-w