Zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mieroszowie przy ul. Stefana Żeromskiego” odebrane

26 września 2019

W dniu dzisiejszym odebraliśmy zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mieroszowie przy ul. Stefana Żeromskiego”. Urządzenia siłowni zewnętrznej będą służyć mieszkańcom Naszej Gminy. Zadania nie udało się zrealizować w roku 2018 poprzedniemu burmistrzowi, z uwagi na niewystarczające środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy: 97 402,58zł. Dziękuję bardzo serdecznie Radnym Rady Miejskiej Mieroszowa, że w 2019 roku na to zadanie uzupełniliśmy dodatkowo kwotę 61139,29 zł i ostatecznie obiekt powstał. Koszt 158 541, 87zł, z tego środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, to kwota 61 977 zł. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do budowy urządzeń. Otwarcie obiektu nastąpi podczas obchodów Dnia Seniora – 2 października 2019. Serdecznie zapraszamy.
Burmistrz Andrzej Lipiński.