Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Góry Parkowej w Mieroszowie

2 lipca 2021

 

Gmina Mieroszów jako Beneficjent, w ramach podpisanej umowy z Województwem Dolnośląskim realizuje operację pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Góry Parkowej w Mieroszowie”.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Celem operacji jest zagospodarowanie przestrzeni Góry Parkowej w Mieroszowie, poprzez budowę drewnianej wiaty. W ramach zadania zaplanowano również wykonanie nasadzeń zieleni oraz umieszczenie elementów małej architektury tj. ławek oraz koszy na śmieci.

Operacja zwiększy atrakcyjność terenu publicznego, na której zlokalizowana jest także wieża widokowa. Będzie ciekawym miejscem wypoczynku, rekreacji i integracji międzypokoleniowej.

Na ten cel Gmina Mieroszów pozyskała dofinansowanie w wysokości 31 815,00 zł.