Zakończenie inwestycji pn.: „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mieroszowie przy ul. Stefana Żeromskiego”

26 maja 2020

W dniu 24.09.2019 r. została zakończona inwestycja pn.: „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mieroszowie przy ul. Stefana Żeromskiego” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kwiat Lnu”. W wyniku realizacji projektu wykonano budowę infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu w urządzenia siłowni zewnętrznej (6 podwójnych urządzeń fitness), montaż 3 lamp solarnych, obiektów małej infrastruktury (ławki, kosze na odpady), nasadzenia zieleni, wykonanie ogrodzenia terenu oraz wykonanie nawierzchni. Powstały również ścieżki z kostki betonowej które ułatwią poruszanie się po zagospodarowanym terenie oraz dostęp do urządzeń rekreacyjnych.

Cel operacji: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej w Mieroszowie w celu udostępnienia mieszkańcom ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej.
Wartość projektu: 158.541,87 zł, wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 61.977,00 zł.