Zaproszenie do zgłaszania uwag i opinii projektu Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r.

20 marca 2018

Strategia AW2030 – Konsultacje PDF

Kwestionariusz – strategia aw 2030 – Konsultacje PDF

Kwestionariusz – strategia aw 2030 – Konsultacje DOCX