Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia z funduszy europejskich na projekty transgraniczne i transnarodowe

22 września 2017