Zaproszenie w formie listu od Prezydenta Wałbrzycha

22 lipca 2020
Poniżej publikujemy zaproszenie w formie listu od Prezydenta Wałbrzycha, na spotkanie konsultacyjno-informacyjne dotyczące FUNDUSZU SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI:
Szanowni Państwo,
Pod koniec 2019 roku Komisja Europejska zaprezentowała założenia sztandarowego projektu – Europejskiego Zielonego Ładu, w którym opisała plan działań zapoczątkowujących nową politykę wzrostu dla Europy. Opiera się ona na ambitnych celach klimatycznych i środowiskowych oraz na procesach partycypacyjnych, w ramach których obywatele, miasta i regiony wspólnie angażują się w walkę ze zmianą klimatu i w ochronę środowiska. Zgodnie z głównym celem, jakim jest osiągnięcie do 2050 r. neutralności klimatycznej, Komisja Europejska przedstawiła w styczniu 2020 r. projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, ustanawiającego Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST).Umożliwi on wspieranie finansowe terytoriów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji w kierunku neutralności klimatycznej i zapobieganie narastaniu dysproporcji regionalnych w poziomie życia społeczno-gospodarczego. Zaproponowany obecnie dla Polski budżet tego Funduszu wynosi ponad 8 mld Euro, a subregion wałbrzyski jest jednym z trzech, poza Śląskiem i wschodnią częścią województwa wielkopolskiego obszarów, rekomendowanych do wsparcia przez Komisję Europejską. W przeszłości subregion wałbrzyski był bardzo uzależniony od przemysłu wydobywczego węgla kamiennego, zaś obecnie z powodu niedokończonej transformacji gospodarczej notuje niższy poziom rozwoju gospodarczego, wyższą w stosunku do pozostałej części województwa dolnośląskiego stopę bezrobocia, problemy społeczne oraz degradację infrastruktury. Niższy poziom zamożności mierzony PKB na mieszkańca, wysoki poziom migracji zarobkowej, wykluczenie komunikacyjne, szybkie starzenie się społeczeństwa, problemy geologiczne i hydrologiczne, związane z podziemnymi obiektami górniczymi, uniemożliwiają efektywny i szybki rozwój tego obszaru.
Aby sprostać tym wyzwaniom , określono priorytetowe potrzeby inwestycyjne, mające na celu złagodzenie społeczno-ekonomicznych skutków transformacji subregionu wałbrzyskiego. Na ich podstawie zostanie przygotowany Terytorialny Plan Transformacji, a zapisane w nim projekty, zostaną sfinansowane przez FST.
W związku z tym Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej zaprasza przedstawicieli samorządów Aglomeracji Wałbrzyskiej, Instytucje Otoczenia Biznesu, stowarzyszenia pracodawców oraz przedsiębiorców, organizacje społeczne i fundacje a także mieszkańców, na spotkanie, które odbędzie się 27 lipca o godzinie 10.30 do Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Podczas spotkania zostaną przedstawione dotychczasowe ustalenia związane z FST, oraz zakres działań wspieranych przez Fundusz. Celem naszego spotkania jest włączenie wszystkich grup interesariuszy Aglomeracji Wałbrzyskiej w proces tworzenia Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji i projektów rozwojowych, stanowiących jego główny element.
Uprzejmie proszę o potwierdzanie swojego udziału w spotkaniu do dnia 24 lipca , godz. 12.00 na adres: m.augustyniak@um.walbrzych.pl
Z poważaniem
Prezydent Wałbrzycha
Roman Szełemej

Zobacz koniecznie

Strefa dla inwestora
Działki budowlane
Lokale mieszkalne i użytkowe
Przygotowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Mieroszów
Polsko-Czeska
Współpraca transgraniczna
Film promocyjny i prezentacja
Bike Arena
Parkowa Góra
Gmina Mieroszów
ZOO Farma

Kinoteatr Zdrowie
Reaktywacja