ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIEROSZOWA

12 marca 2020

Stosując się do zaleceń w dużym stopniu ograniczamy zagrożenie.
Życzę Państwu wytrwałości i dziękuję za odpowiedzialną postawę.
Burmistrz Andrzej Lipiński.