Zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Mieroszowa z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Mieroszów

29 sierpnia 2017

Treść zarządzenia PDF