ZARZĄDZENIE Nr 17 /2019 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2019.

22 stycznia 2019

Pobierz zarządzenie DOC