Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Mieroszowa z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Rybnica Leśna na dwa odrębne sołectwa : Rybnica Leśna i Kamionka oraz nadania statutów powstałym sołectwom

14 lutego 2018

Treść zarządzenia PDF