Zebranie sprawozdawczo- wyborcze OSP Mieroszów

24 kwietnia 2021
W dniu 24.04.2021 w Mieroszowskim Centrum Kultury odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze OSP Mieroszów.
Wspólnie z władzami Gminy Mieroszów oraz przedstawicielami Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu, podsumowaliśmy rok 2020.
Na spotkaniu, na pięcioletnią kadencję został wybrany nowy zarząd jednostki w następującym składzie:
Prezes: dh Tomasz Mordoń
Naczelnik: dh Tomasz Radzik
Zastępca naczelnika: dh Marek Poręba
Skarbnik: dh Krzysztof Brych
Sekretarz: dh Karolina Krzaczek
Gospodarz: dh Andrzej Sarnecki
Członek zarządu: dh Tobiasz Urbańczyk