Zespół ds. rewitalizacji – zaproszenie do udziału dla przedstawicieli z wybranego obszaru rewitalizacji

15 marca 2016

W związku z przygotowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025” zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli właścicieli, użytkowników, zarządców nieruchomości, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe z obszaru rewitalizacji, obejmującego:
 
w Mieroszowie ul. Adama Mickiewicza (od rynku do skrzyżowania z ul. Hożą), Dąbrowszczaków, Dolna, Kościelna, Krótka, Mała, Miła, plac Niepodległości, Przejazd oraz
w Sokołowsku ul. Główna i ul. Unisławska.
 
do uczestnictwa w posiedzeniach i pracach Zespołu ds. Rewitalizacji.
 
Deklarację uczestnictwa w pracach Zespołu ds. Rewitalizacji można składać do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Mieroszowie do dnia 22 marca 2016 roku.
 
Tutaj można pobrać wzór deklaracji PDF – kliknij.