Zmiany od 4 maja 2020 r.

4 maja 2020

?Drodzy mieszkańcy,

‼Zgodnie z projektem rozporządzenia RM już od dnia 04 maja 2020 r., obowiązku kwarantanny nie będzie się stosować w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej:

?w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym przez osoby wykonujące te czynności w tych państwach.

?przez uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

?Czekamy na Rozporządzenie jednak już teraz jesteśmy pewni że to dobre wiadomości dla pracujących w Republice Czeskiej mieszkańców naszej gminy.

?Zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa obowiązuje nadal,
a nawet w przypadku powrotu do pracy zagranicą będzie wzmożone.
Burmistrz Andrzej Lipiński