Zmiany rozporządzenia Rady Ministrów

27 kwietnia 2020

?Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym w Dzienniku Ustaw opublikowano zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19. 04. 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

?Do odwołania przedłużono wstrzymanie przemieszczania się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy naszego kraju,

?Do odwołania przedłużony został obowiązek kwarantanny dla osób, które przekraczają granicę i udaję się do miejsca pobytu w Polsce,

?Zwolniono z obowiązku noszenia jednorazowych rękawiczek w obiektach handlowych i usługowych osoby, które nie są w stanie samodzielnie ich zakładać i zdejmować (z powodów zdrowotnych).

Burmistrz Andrzej Lipiński