Formularz zgłoszenia opinii lub złożenia uwag do konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów nadanych sołectwom Gminy Mieroszów

22 stycznia 2019

Pobierz formularz PDF

Pobierz formularz DOCX