Kamionka

Dawne nazwy miejscowości

Stein – 1666/67, Steinau – 1785 i 1818 i później – do 1945. Odtąd – Kamionka. Nazwa od wyrazu kamionka, oznaczającego m. in. „stos kamieni złożonych na polu, miejsce pokryte stosem kamieni”. Określenie terenowe dla pól, małych potoków, czy zbiorników wodnych popularne w nazwach miejscowych.

Historia wsi i dóbr

Czy Kamionka posiada średniowieczną proweniencję, trudno jest się w chwili obecnej wypowiadać. Z całą pewnością nie figuruje jej nazwa w wykazie lenna zamku Radosno (jak np. pobliska Rybnica Leśna, której przysiółek stanowi). Wiadomo natomiast, iż w okresie nowożytnym istniała tu osada, należąca w 1653 r. do Sigmunda von Poisnitza, z którego rąk zakupili ją Hochbergowie.

Układ przestrzenny wsi

Kamionka to niewielka ulicówka o przebiegu głównej drogi w kierunku południe-północ. Zabudowa historyczna osady jest raczej skromna; nie ma tu niemalże typowych chłopskich zagród, lecz domy mieszkalno-gospodarcze bądź mieszkalne z towarzyszącymi im pojedynczymi budynkami gospodarskimi. Na północnym krańcu, na skraju lasu znajduje się rozległe gospodarstwo, jedyne o tej skali, będące być może pozostałością wolnego sołectwa. Na krańcu południowym przeważa zabudowa zmodernizowana, tu też powstały nieliczne we wsi nowe domy. Kamionka, jakkolwiek również historycznie stanowiła przysiółek Rybnicy Leśnej, była osadą dobrze zorganizowaną. Już z początkiem XIX w. posiadała własną szkołę (zastąpioną w latach 30-tych XX w. nowym budynkiem) i rozwinięte rzemiosło, głównie włókiennicze. W obecnym stanie zachowania stanowi jeden z bardziej wymownych przykładów degradacji kulturowej pośród miejscowości należących do gminy Mieroszów.