Łączna

Dawne nazwy miejscowości

Raspenaw – 1350, Rasponaw – 1355, Raspenau, villa – 1666/67, Raspenau – 1785, 1818, 1845 i później – do 1945. Odtąd – Łączna. Tu w znaczeniu „niwa Raspena”, a więc od nazwiska Raspen (niem die Aue oznacza niwę, rolę, pole). Nazwa polska bez związku z tradycją.

Historia wsi i dóbr

W 1350 i 1355 r. wieś Łączna odnotowana jest jako część dóbr zaniku Radosno (Freudenschlofi). Od początków XVI w. w rękach Hochbergów, którzy zakupili większą część lenna zamkowego, pozostała w nich do XX w., choć w tym czasie ich własność ograniczyła się już tylko do lasów. W 1711 wymieniono l kmiecia, 29 półkmieci, 2 zagrodników polowych, 10 komorników, 9 wolnych komorników, 2 tkaczy. Podczas werbunku ze wsi zabrano 10 poborowych. W 1817 we wsi było 31 kmieci, 12 zagrodników i 24 komorników. Ludność od czasów reformacji należała wyłącznie do kościoła ewangelickiego, mając swą świątynię w Mieroszowie.