Sokołowsko

W II połowie XIX stulecia dynamicznie zaczął rozwijać się ruch zdrojowy i turystyczny. Głównym ośrodkiem leczniczo-turystycznym stała się stacja klimatyczna, a z czasem uzdrowisko w Sokołowsku (do 1946 Gorbersdorf). Specyficzny mikroklimat miejscowości związany był od zawsze z jej położeniem w centrum Gór Kamiennych oraz z nieskażonym środowiskiem naturalnym. Dziś po latach świetności pozostało przede wszystkim wiele ciekawych obiektów. Są to głównie dawne zakłady lecznicze, sanatoria oraz wille i pensjonaty. Prawdziwą perłą wśród nich jest „Grunwald” budynek dawnego zakładu leczniczego dr. Brehmera. Obiekt pochodzący z II połowy XIX w. zaprojektowany jest z dużym rozmachem i prezentuje wiele odmian neogotyku. Budynek wymaga jednak gruntownego remontu.Świadectwem dawnej świetności są także parki spacerowe tworzone przy zakładach leczniczych. Miejsca te oprócz ciekawej zabudowy, wielu pomników i rzeźb charakteryzowały się bogatą i unikalna roślinnością. Obecnie trwają starania o przywrócenie im dawnego blasku.Uroki Sokołowska doceniło wiele znanych osobistości. Ostatnim i najbardziej znanym mieszkańcem tej miejscowości był Krzysztof Kieślowski, który spędził tu swoje dzieciństwo. To między innymi obraz Sokołowska oraz specyficzna atmosfera tej miejscowości wywierały wpływ na jego późniejszą twórczość. Z inicjatywy dr. Hermana Brehmera powstał tu pierwszy w Europie zakład leczniczy dla chorych na płuca. Dzięki temu miejscowość szybko stała się znana i wyrobiła sobie dobrą markę. To właśnie Sokołowsko stało się później wzorcem dla tak słynnych kurortów jak szwajcarskie Davos czy Zakopane. W latach 70 tych liczba kuracjuszy systematycznie wzrastała, dlatego zaczęły powstawać kolejne zakłady. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje zakład dr. Romplera, którego obiekty istnieją i funkcjonują do dziś. Na początku XX w. Sokołowsko było znanym w Europie i najnowocześniejszym na Śląsku

Dawne nazwy miejscowości

Girbrechtisdorf – 1350, 1355, Górbersdorf – ok. 1400, Górbersdorf (Gerbersdorf) 1875, 1830 i 1845. Także do 1945. Odtąd – Sokołowsko. Pierwotna nazwa niemiecka pochodzić może od nazwiska jednego z rycerzy (Górbersdorf) rezydujących w pobliskim zamku Freudenschlofi (Radosno), choć informację tę należy traktować z ostrożnością. Powojenna nazwa polska utworzona została od nazwiska dr Alfreda Sokołowskiego, polskiego asystenta drą Hermanna Brehmera, który założył tu około połowy XIX stulecia pierwszy zakład leczniczy dla chorych na gruźlicę, czym przyczynił się w zasadniczy sposób do przekształcenia miejscowości w uzdrowisko.